Mēs sniedzam grāmatvedības pakalpojumus uzņēmumiem, filiālēm, ārvalsts komersantu pastāvīgajām pārstāvniecībām, kā arī var nodrošināt atsevišķu grāmatvedības funkciju veikšanu, piemēram, nodokļa deklarāciju sastādīšanu vai algu aprēķinus. Uzticot mums Jūsu grāmatvedības kārtošanu, Jums nebūs jāalgo savs grāmatvedis un Jūs varēsiet koncentrēties uz savu pamatdarbībai.

Kādas priekšrocības sniedz grāmatvedības ārpakalpojumi?

Lielos uzņēmumos ierasti ir izmantot savus grāmatvežus, tomēr bieži vidējos un gandrīz vienmēr mazos uzņēmumos izmanto grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju palīdzību. Šādai sadarbības formai ir vairākas priekšrocības:

 • Jums nav jānodrošina grāmatveža darba vieta, programmnodrošinājums un apmācība;
 • Jums nav jāraizējas par grāmatveža īslaicīgu prombūtni vai nomaiņu;
 • Jūsu uzņēmums var iegūt pieeju augsti kvalificētiem ekspertiem ar ilggadīgu pieredzi nodokļu konsultācijās;
 • Parasti grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji kontrolē sava darba kvalitāti, vecākajam grāmatvedim izvērtējot uzskaites datu atbilstību iesniegtajām nodokļu deklarācijām;
 • Grāmatvedības pakalpojuma maksa ir samērīga atbilstoši darba apjomam, nevis fiksēta atbilstoši viena grāmatveža algai, un parasti nav lielāka par to.

Kādēļ izvēlēties mūsu grāmatvedības pakalpojumus?

Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana ir mūsu uzņēmuma pamatnodarbošanās un tādēļ mēs veltam visas pūles, lai šie pakalpojumi tiktu sniegtu kvalitatīvi un profesionāli. Katram grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam ir savas stiprās puses, un tādas arī ir mums. Un ja Jums ir svarīgas zemāk uzskaitītās mūsu stiprās puses un kompetences, tad mūsu sadarbība būs veiksmīga:

 • Mūsu atbildīgajiem speciālistiem ir vairāk kā 10 gadu darba pieredzi grāmatvedībā un nodokļu konsultāciju jomā starptautiskajās auditorfirmās;
 • Mums ir kompetence sarežģītos, netipiskos darījumos, tai skaitā starptautiskajā tirdzniecībā;
 • Darba gaitā mēs vērtējam nodokļu optimizācijas iespējas nodokļu normatīvo aktu ietvaros un, kas ir pat svarīgāk, vai Jūsu darbība nerada palielinātu nodokļu risku;
 • Pēc Jūsu izvēles mēs varam kārtot grāmatvedību gan Jūsu, gan mūsu birojā un ievērot strikti Jūsu noteiktos darba izpildes termiņus;
 • Nepieciešamības gadījumā varam veikt visu administratīvo dokumentu un līgumu izstrādi, kā arī sagatavot iekšējās darba drošības dokumentāciju;
 • Mēs spēsim profesionāli nodrošināt Jūsu interešu aizstāvību VID pārbaudēs un audita situācijās.

Kādas ir atšķirības starp algotu grāmatvedi un ārpakalpojumu sniedzēju?

Gan algots grāmatvedis, gan grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs rezultātā izdarīs to pašu darbu. Bet kā atšķirības var minēt pašu darba izpildes procesu:

 • Algoti grāmatvedi Jūs redzēsiet birojā biežāk, bet tā slimības gadījumā Jūs paliksiet bez grāmatveža;
 • Dokumentu glabāšana parasti tiks uzticēta grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējam līdz perioda/gada slēgšanai.

Kā tiek organizēta grāmatvedības pakalpojumu sniegšana attālināti?

Katram no saviem klientiem mēs izsniedzam rokasgrāmatu, kurā ir apkopotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz rēķinu un citu grāmatvedības dokumentu noformēšanu, kā arī tas, kādu informācija un kādos termiņos viņiem ir jāsagatavo, lai mēs to paspētu apstrādāt.

Pēc informācijas saņemšanas un tās apstrādes, mēs nosūtam klientiem aktualizētus grāmatvedības datus.

Shematiski šo procesu var attēlot šādi:

 • Klients: grāmatvedības datu apkopošana periodā un iesniegšana mums, kas ietver saņemtos un izrakstītos rēķinus, darbinieku informāciju, banku un kases datus;
 • Mēs: Saņemtās informācijas apstrāde un ievade, nodokļu deklarāciju sagatavošana un aktualizētās grāmatvedības informācijas nosūtīšana klientam

Cik maksā grāmatvedības pakalpojumi?

Grāmatvedības pakalpojumu aptuvenos izcenojumus lūdzu skatīt to izcenojumu lapā:

Kāda ir mūsu pieredze un specializācija grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā?

Šobrīd sniedzam grāmatvedības pakalpojumus šādās industrijās:

 • Ventilācijas iekārtu uzstādīšana;
 • Būvniecības pakalpojumi;
 • Pakalpojumi attiecībā uz rūpniecisko tīrīšanu;
 • IT pakalpojumi;
 • Apdrošināšanas starpnieku pakalpojumi;
 • Darbinieku noma, tai skaitā darbinieku noma uz ārvalstīm;
 • Ceļu būves darbi;
 • Marketinga un reklāmas aģentūru pakalpojumi;
 • Telekomunikāciju iekārtu uzstādīšana;
 • Elektropreču starptautiskā tirdzniecība;
 • Holdingkompāniju darbība;
 • Starpniecības pakalpojumu darbība;
 • Iekārtu nomas pakalpojumi;
 • Logu piegāde un montāža.

Kā uzsākt sadarbību ar mums?

Ja šobrīd meklējat grāmatvedi, vai vēlaties to nomainīt, būsim priecīgi tikties ar Jums, lai izrunāti sadarbības iespējas. Sazināties ar mums variet, zvanot vai rakstot uz norādīto tālruni un epastu vai kontatloga formā: