Kā piemēro PVN lietotas automašīnas iegādei?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu lietotas automašīnas iegādei no ES dalībvalsts. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī pievienota zemāk.

Kā piemēro PVN lietotas automašīnas iegādei?

Uzņēmums pēc sludinājuma interneta vietnē iegādājas lietotu vieglo pasažieru automašīnu no Vācijas. Sludinājumu ievietoja un rēķinu izrakstīja Vācijas juridiskā persona – starpnieks (“autoplacis”), bet automašīnas īpašnieks ir Vācijas fiziskā persona, ko apliecina automašīnas tehniskā pase. Vai šajā gadījumā uzskatāms, ka automašīna ir iegādāta no juridiskas vai no fiziskas personas?

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 100.panta 2.daļā ir noteikts priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums par importētu vieglo pasažieru automašīnu. Vai šis ierobežojums attiecas gan uz gadījumiem, kad automašīna iegādāta no fiziskas personas, gan uz gadījumiem, kad tā nopirkta no juridiskas personas?


Atbild Mārtiņš Korsaks:

Aplūkotajā situācijā Latvijas sabiedrība iegādājas lietotu vieglo pasažieru automašīnu no Vācijas juridiskās personas – starpnieka, bet kā iepriekšējais īpašnieks transportlīdzekļa tehniskajā pasē ir norādīta fiziskā persona. Lasītājs vēlas noskaidrot, kas ir uzskatāms par pārdevēju un vai uz pircēju attiecas priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums.

Atbildot uz jautājumu, pieņemu, ka Latvijas sabiedrības iegādātā automašīna neatbilst PVN likuma 1.panta 9.punktā sniegtajai jauna transportlīdzekļa definīcijai, tādēļ PVN likuma izpratnē tā ir uzskatāma par lietotu transportlīdzekli. Pastāv 2 veidi, kā šo darījumu var noformēt, un katrs ir ar atšķirīgām PVN sekām.

1.situācija. Vācijas juridiskā persona šim darījumam piemēro īpašo nodokļa režīmu darījumos ar lietotām mantām, tādēļ Vācijas PVN jau ir iekļauts automašīnas pārdošanas cenā. Proti, Vācijas PVN piemēro transporta līdzekļa pārdošanas vērtības un iepirkuma vērtības starpībai, samazinot šo starpību par aprēķinātā PVN vērtību.

Šajā situācijā Latvijas sabiedrībai par darījumu nav jāaprēķina Latvijas PVN kā par preču iegādi Eiropas Savienības (ES) teritorijā, kā arī darījums nav jāuzrāda PVN deklarācijā. Tā kā Latvijas PVN nav piemērojams, tad uz šo darījumu neattiecas PVN likuma 100.pantā noteiktie priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi.

2.situācija. Vācijas juridiskā persona piemēro parasto nodokļa režīmu, tādēļ šo darījumu uzskata par preču piegādi ES teritorijā, kurai nepiemēro Vācijas PVN (vai piemēro Vācijas PVN 19% apmērā, ja nav pierādījumu par transportlīdzekļa aizvešanu uz citu ES dalībvalsti).

Šajā situācijā Latvijas sabiedrībai par darījumu būs pienākums aprēķināt PVN kā par preču iegādi ES teritorijā. Uz Latvijas sabiedrību attieksies arī PVN likuma 100.panta 2.daļā noteiktie priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi, ja vien nav piemērojams kāds no 100.panta 3.daļā uzskaitītajiem izņēmumiem.

Latvijas sabiedrība var noteikt PVN režīmu, analizējot norādītās atsauces Vācijas juridiskās personas izsniegtajā rēķinā, uz kura pamata PVN netiek piemērots (2.situācijā) vai tas jau iekļauts pārdošanas cenā (1.situācija).