Vai durvju izgatavošanas un montāžas pakalpojumiem jāpiemēro reversais PVN?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu durvju izgatavošanas un montāžas pakalpojumiem. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Vai durvju izgatavošanas un montāžas pakalpojumiem jāpiemēro reversais PVN?

Uzņēmums izgatavo galdniecības izstrādājumus (koka durvis) un uzstāda tās skolas jaunbūvē. Kāds pievienotās vērtības nodoklis (PVN) piemērojams par durvju izgatavošanu un par montēšanas pakalpojumiem – 21% vai reversais?


Atbild Mārtiņš Korsaks, sertificēts nodokļu konsultants

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.panta 2.daļu nodokli valsts budžetā par būvniecības pakalpojumiem maksā pakalpojumu saņēmējs (PVN apgrieztā maksāšanas kārtība), kas sniegti iekšzemē, ja gan pakalpojumu sniedzējs, gan saņēmējs ir PVN maksātāji.

Nodokļa apgriezto maksāšanas kārtību piemēro arī valsts vai pašvaldības iestāde, kura saņem PVN likuma 142.pantā 4.daļā minētos būvniecības pakalpojumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru.

PVN likuma 142.panta izpratnē būvniecības pakalpojumi ir būvdarbu veikšana jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanai vai esošās būves vai tās daļas renovācijai, vienkāršotai renovācijai, rekonstrukcijai, vienkāršotai rekonstrukcijai, restaurācijai, konservācijai vai nojaukšanai, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana.

Starp PVN likuma 142.pantā 4.daļā minētajiem būvniecības pakalpojumiem var izšķirt konstrukciju uzstādīšanu ar piegādi vai bez tās (tajā skaitā stikloto konstrukciju, logu un durvju ielikšanu, liftu uzstādīšanu), kā arī būves nesošo un nenesošo elementu vai konstrukciju (tajā skaitā iebūvējamo konstrukciju) būvēšanu.

Likumā arī ir noteikts, ka sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtībā iekļauj izmaksas, kas ir tieši saistītas ar konkrētā pakalpojuma sniegšanu. Tas nozīmē, ka materiālu iegādes, būves neatņemamas daļas izgatavošanas un citas izmaksas ir jāiekļauj izmaksās, kas rodas, sniedzot būvniecības pakalpojumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt, ka darījumā ar koka durvju montāžu skolas jaunbūvē ir jāpiemēro PVN apgrieztā maksāšanas kārtība, to attiecinot gan uz durvju izgatavošanas, gan uz montēšanas pakalpojumiem.