Kā atskaitīt priekšnodokli par transportlīdzekļa iegādi?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām, iegādājoties lietotu vieglo automobili no ES reģistrētas apliekamās personas. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Kā atskaitīt priekšnodokli par transportlīdzekļa iegādi?

Latvijas uzņēmums – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs – iegādājies lietotu vieglo automašīnu no Igaunijas uzņēmuma – arī PVN maksātāja. Vai PVN deklarācijā ir jāuzrāda reverss? Vai priekšnodoklis šajā gadījumā ir 50% un aprēķinātais nodoklis – 100%?


Sagatavojot atbildi, pieņemts, ka iegādātā automašīna nav kvalificējama kā reprezentatīvais vieglais automobilis likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē, kā arī iegādes mērķis ir izmantot automašīnu ar PVN apliekamu darījumu nodrošināšanai.

Jautājuma uzdevējs ir pareizi sapratis PVN piemērošanu konkrētajā situācijai, proti:

 • Latvijas uzņēmumam par no Igaunijas sabiedrības iegādāto lietoto vieglo automašīnu ir pienākums aprēķināt PVN par preču iegādi Eiropas Savienības (ES) teritorijā. Darījuma summa jāiekļauj PVN deklarācijas 50.rindā “No ES dalībvalstīm saņemtās preces un pakalpojumi (standartlikme)”, savukārt aprēķinātais PVN – 55.rindā “Aprēķinātais PVN ar PVN standartlikmi apliekamām precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”;
 • saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 100.panta 2.daļu priekšnodoklis par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu ir atskaitāms tikai 50% apmērā. Atskaitāmais priekšnodoklis jāiekļauj PVN deklarācijas 64.rindā “Aprēķinātā PVN summa par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”, bet pielikuma PVN 1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” II daļā “Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm” jāuzrāda:
  • darījuma partneris;
  • tā PVN maksātāja reģistrācijas numurs;
  • darījuma vērtība 50% apmērā;
  • 50% no aprēķinātās PVN summas;
  • kā arī rēķina numurs un datums.