Lietotu automašīnu pārdošanai piemērojamais PVN

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām, iegādājoties lietotu vieglo automobili no ES reģistrētas apliekamās personas. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Lietotu automašīnu pārdošanai piemērojamais PVN

Latvijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājas – saimnieciskā darbība ir saistīta ar jaunu vai mazlietotu, kā arī ļoti lietotu automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību. Šī gada maijā uzņēmums, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 138.pantu, iegādājās lietotu automašīnu no Latvijas sabiedrības un pārdeva to klientam Somijā. Tā kā PVN likuma 138.panta 10.daļā noteikts, ka “piemērojot šajā pantā noteikto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu, ar nodokli apliek starpību starp pārdošanas vērtību (naudas summu), ko tirgotājs ir saņēmis par pircējam piegādātajām lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem vai senlietām, un iepirkuma vērtību, samazinot šo starpību par aprēķinātā nodokļa vērtību”, peļņas daļu SIA norādīja PVN deklarācijas 43. (“Ar PVN 0% likmi apliekamie darījumi”) un 45.rindā (“Uz ES dalībvalstīm piegādātās preces”), kā arī atšifrēja pielikumā PVN 2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (PVN 2 pārskats). Vai šādi atspoguļot minēto darījumu ir korekti? Vai arī šī peļņas daļa jāatspoguļo citā PVN deklarācijas rindā?


No jautājumā sniegtās informācijas saprotams, ka Latvijas PVN maksātājs iegādājās lietotu automašīnu no citas Latvijas sabiedrības, šim darījumam piemērojot PVN likuma 138.pantā noteikto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām (īpašais PVN režīms lietotām mantām). Lietotā automašīna tika pārdota klientam Somijā, darījumam piemērojot īpašo PVN režīmu lietotām mantām, tas ir, ar PVN 21% apmērā apliekot starpību starp automašīnas pārdošanas un iepirkuma vērtību, kas samazināta par aprēķinātā PVN vērtību.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” 17.2.apakšpunktam šāda preču piegādes darījuma ar nodokli apliekamā vērtība (tas ir, tikai peļņas daļa) jāuzrāda PVN deklarācijas 41.rindā (“Ar PVN standartlikmi apliekamie darījumi”), bet aprēķinātā PVN summa – deklarācijas 52.rindā (“Aprēķinātais PVN ar PVN standartlikmi apliekamiem darījumiem”).

Saskaņā ar minēto noteikumu 38.punktu šis darījums nav jāuzrāda PVN 2 pārskatā. Darījums kopā ar citiem ar nodokli apliekamajiem darījumiem jāuzrāda pielikumā PVN 1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” III.daļā “Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem” (PVN 1 pārskata III daļa).

Manuprāt, darījums iekļaujams to darījumu kopējā summā, kurus uzrāda ar kodu “T” vai kodu “X”. Lai izvairītos no kļūdas paziņojuma Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, PVN 1 pārskata III.daļā nevarēs uzrādīt darījuma vērtību, tādēļ tā vietā būs jānorāda aprēķinātā ar nodokli apliekamā vērtība (tas ir, tikai peļņas daļa) un aprēķinātā PVN summa.