Posts Tagged Grāmatvedība

Priekšlikumi valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai

Priekšlikumi valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai Kā jau masu medijos ziņots, LM ir izstrādājusi priekšlikumus minimālās algas palielināšanai no 370 EUR uz 407 EUR no 2017.gada 1.janvāra. Mazāk tika apspriesti MK iesniegtie informatīvā ziņojuma priekšlikumi par iespējām palielināt budžeta ieņēmumus. Ziņojums cita starpā ietver šādas uzņēmējus skarošas jomas: Solidārā […]

Read more

Kura pārskata gada ieņēmumos jāatzīst dividendes?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par dividenžu atzīšanu ieņēmumos. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Kura pārskata gada ieņēmumos jāatzīst dividendes? Vai mātes uzņēmums var meitas uzņēmuma peļņas sadales rezultātā gūtos ieņēmumus atspoguļot  tā pārskata  gada ieņēmumos, kad tas faktiski notiek (nākamajā […]

Read more