Posts Tagged PVN

PVN piemērošana būvprojekta izstrādes un autoruzraudzību pakalpojumiem

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN īpašā nodokļa režīma piemērošanu apakšuzņēmēja sniegtajiem būvprojekta izstrādes un autoruzraudzību pakalpojumiem. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Vai apakšuzņēmējs var piemērot PVN apgriezto maksāšanas kārtību? Ģenerāluzņēmējs noslēdza līgumu ar pasūtītāju par ēku pārbūves būvprojekta izstrādi, […]

Read more

Kā atskaitīt priekšnodokli par transportlīdzekļa iegādi?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām, iegādājoties lietotu vieglo automobili no ES reģistrētas apliekamās personas. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Kā atskaitīt priekšnodokli par transportlīdzekļa iegādi? Latvijas uzņēmums – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs – iegādājies lietotu vieglo […]

Read more

Kā piemēro PVN trīsstūrveida darījumam?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu trīsstūrveida darījumam. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Kā piemēro PVN trīsstūrveida darījumam? Vācijas uzņēmums – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs Vācijā – Latvijas nodokļa maksātājam izraksta rēķinu par preci, kuru Vācijas uzņēmums […]

Read more

Priekšlikumi valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai

Priekšlikumi valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai Kā jau masu medijos ziņots, LM ir izstrādājusi priekšlikumus minimālās algas palielināšanai no 370 EUR uz 407 EUR no 2017.gada 1.janvāra. Mazāk tika apspriesti MK iesniegtie informatīvā ziņojuma priekšlikumi par iespējām palielināt budžeta ieņēmumus. Ziņojums cita starpā ietver šādas uzņēmējus skarošas jomas: Solidārā […]

Read more

PVN piemērošana graudu piegādēm no 01.07.2016

No 01.07.2016 stājās spēkā grozījumi PVN likumā, kas nosaka tā saucamo “apgriezto maksāšanas kārtību” iekšzemes graudu piegādes darījumiem. Tālāk rakstā detalizētāk par šiem grozījumiem. Kā bija līdz šim? Līdz šim graudu piegādēm PVN piemēroja vispārējā kārtībā, tas ir: Preču piegādātājs – Latvijas PVN maksātājs aprēķināja PVN par […]

Read more

Kā piemērot PVN, pārdodot nemateriālo produktu?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu nemateriālā produkta pārdošanai. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Kā piemērot PVN, pārdodot nemateriālo produktu? Firma izgatavo intelektuālo produktu, izstrādājot visu dokumentāciju uz līguma pamata. Produktu pārdod Šveices uzņēmumam (tiks izrakstīts rēķins uz […]

Read more

Kā piemēro PVN lietotas automašīnas iegādei?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu lietotas automašīnas iegādei no ES dalībvalsts. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī pievienota zemāk. Kā piemēro PVN lietotas automašīnas iegādei? Uzņēmums pēc sludinājuma interneta vietnē iegādājas lietotu vieglo pasažieru automašīnu no Vācijas. Sludinājumu ievietoja un rēķinu izrakstīja […]

Read more

Nodokļu piemērošana vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par uzņēmumu ienākuma nodokļa un PVN piemērošanu vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Nodokļu piemērošana vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem Esam Latvijas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, kas nodarbojas ar vadības un konsultatīvo pakalpojumu […]

Read more

Kā piemērot PVN precei tranzītā?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu precei, kura atrodas Latvijā tranzīta statusā. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Kā piemērot PVN precei tranzītā? Prece atrodas kuģī Rīgas ostā un tiek pārdota saskaņā ar FOB (Incoterms) nosacījumiem. Prece ienākusi no Krievijas […]

Read more

PVN par intelektuālo īpašumu

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu intelektuālā īpašuma iegādei no ES dalībvalsts sabiedrības. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. PVN par intelektuālo īpašumu No saistītā uzņēmuma, kuram ir Luksemburgas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja numurs, saņemts rēķins par intelektuālā īpašuma […]

Read more