Kā piemērot PVN, pārdodot nemateriālo produktu?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu nemateriālā produkta pārdošanai. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Kā piemērot PVN, pārdodot nemateriālo produktu?

Firma izgatavo intelektuālo produktu, izstrādājot visu dokumentāciju uz līguma pamata. Produktu pārdod Šveices uzņēmumam (tiks izrakstīts rēķins uz līguma pamata). Kā jāaprēķina pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un jāaizpilda PVN deklarācija?


Atbild Mārtiņš Korsaks:

Atbilstoši situācijas aprakstam Latvijas sabiedrība sniedz pakalpojumus Šveices sabiedrībai, izgatavojot nemateriālu (intelektuālo) produktu un nododot tā lietošanas tiesības Šveices sabiedrībai. Tiek pieņemts, ka Šveices sabiedrībai nav “pastāvīgā iestāde” Latvijā, kas saņem šo pakalpojumu.

PVN kontekstā šādus pakalpojumus klasificē kā autortiesību, patentu, licenču, preču zīmju un līdzīgu tiesību piešķiršanu un nodošanu citu personu rīcībā un kontrolē.

Šādu pakalpojumu sniegšanas vieta vienmēr būs pakalpojumu saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta, tas ir, Šveice, neatkarīgi no tā, vai pakalpojumu saņēmējs ir vai nav uzskatāms par “nodokļa maksātāju” (t.i. atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 19.panta 1.daļai un PVN likuma 30.panta 1.daļai). Līdz ar to, sagatavojot rēķinu Šveices sabiedrībai, PVN nav jāpiemēro.

Darījums ir jāuzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā, kā arī PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” III daļā “Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem”.