Starptautiska darījuma noformēšana

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par nodokļu piemērošanu preču piegādes darījumam, kur:

  • preci pārdod Ukrainas sabiedrība – Latvijas PVN maksātāja;
  • preci pērk Latvijas sabiedrība – Latvijas PVN maksātāja, kura to pārdod uzreiz tālāk citā ES dalībvalstī reģistrētai sabiedrībai;
  • preces tiek sūtītas tieši no Ukrainas uz šo citu ES dalībvalsti.

Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

Starptautiska darījuma noformēšana

Ukrainas uzņēmums, reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, pārdod preci Latvijas uzņēmumam (PVN maksātājam) un izraksta tam rēķinu. Prece tiek piegādāta no Ukrainas Latvijas uzņēmuma klientam uzreiz uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti (neievedot Latvijā), rēķinu izraksta Latvijas uzņēmums. Kā reģistrēt šādu darījumu (gan iegādi no Ukrainas, gan piegādi ES dalībvalsts uzņēmumam)? Kurā brīdī pāriet preču īpašumtiesības uz precēm Latvijas uzņēmumam? Mana izpratne – kad Ukrainas uzņēmums izraksta rēķinu par piegādi. Bet Latvijas uzņēmums uzreiz izraksta rēķinu ES uzņēmumam!


Atbild Mārtiņš Korsaks:

Īpašumtiesību pārejas brīdi noteiks pušu vienošanās un preču piegādes noteikumi. Parasti starptautiskajos darījumos puses atsaucas uz Incoterms noteikumiem, lai noteiktu katras puses pienākumus, izmaksas un riskus, tajā skaitā risku (īpašumtiesību) pāreju pircējam.

Dotajā situācijā optimāls risinājums varētu būt, ka Ukrainas uzņēmums nodod īpašumtiesības Latvijas uzņēmumam pēc preču eksporta procedūras noformēšanas un to izvešanas no Ukrainas, savukārt Latvijas uzņēmums nodod īpašumtiesības ES uzņēmumam līdz preču ievešanai ES teritorijā. Šādā situācijā puses būs iesaistītas šādu darījumu veikšanā:

  • Ukrainas uzņēmums veiks preču piegādi – eksportu no Ukrainas, nepiemērojot Ukrainas PVN (atbilstoši Ukrainas normatīvajiem aktiem), kur pircējs ir Latvijas uzņēmums;
  • Nākamajā solī Latvijas uzņēmums pārdos ārpuskopienas preces ES uzņēmumam, kur īpašumtiesības uz precēm tiek nodotas ES uzņēmumam līdz preču ievešanai ES teritorijā. Latvijas uzņēmumam šāda preču piegāde būs uzskatāma par trešajās valstīs vai teritorijās veiktu preču piegādi, kurai PVN nepiemēros. Tas ir, preču piegādi Latvijas uzņēmums uzrādīs PVN deklarācijas 48.2 rindā, kā arī PVN 1 pārskata III daļā “Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem:”;
  • Preču importu, kā arī tālāku preču piegāžu/iegāžu ES teritorijā deklarēšanu veiks ES dalībvalsts uzņēmums savā vārdā vai ieceļot pārstāvi.

Ja Latvijas uzņēmums ir vienojies, ka tas piegādās ES uzņēmumam jau attiecīgās dalībvalsts teritorijā Kopienas statusa preces (tas ir, preces, kuras jau ir izlaistas brīvā apgrozībā ES teritorijā), tad Latvijas uzņēmums būs atbildīgs par preču importu un šo preču tālāku piegādi ES uzņēmumam. Ja šāds preču imports tiek veikts Latvijā, tad darījums sarežģījumus nerada, tas ir:

  • Ukrainas uzņēmums veiks preču piegādi – eksportu no Ukrainas, nepiemērojot Ukrainas PVN (atbilstoši Ukrainas normatīvajiem aktiem), kur pircējs ir Latvijas uzņēmums;
  • Nākamajā solī Latvijas uzņēmums veiks preču importu Latvijā, veicot muitas maksājumus (tajā skaitā PVN, ja vien tas nepiemēro īpašo PVN režīmu preču importa darījumos);
  • Tālāk jau Kopienas statusa preces Latvijas uzņēmums nosūtīs no Latvijas uz attiecīgo ES dalībvalsti, veicot preču piegādi ES teritorijā, kurai piemēro 0% PVN likmi, pieņemot, ka preču saņēmējs – ES uzņēmums ir PVN maksātājs.

Ja preču importu veiks citā ES dalībvalstī, tad ir jānoskaidro šīs valsts normatīvie akti attiecībā uz iespēju veikt preču importu un tālāku preču piegādi ES uzņēmumam bez PVN reģistrācijas šajā valstī.