PVN piemērošana remontdarbiem

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu būvniecības pakalpojumiem, ja tiek veikti papildus darbi. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk.

PVN piemērošana remontdarbiem

Tika noslēgts līgums par dzīvojamās mājas fasādes un telpu apdares darbiem, un darbu veikšanai saņemta būvatļauja. Darījumiem tika piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN) reversā kārtībā (gan pakalpojuma sniedzējs, gan saņēmējs ir SIA, PVN maksātāji). Līgumā minētie darbi tika pabeigti un nodoti, arī būvatļaujai termiņš ir beidzies. Taču objektā vēl tiek veikti dažādi sīki remontdarbi (papilddarbi), lai objektu varētu nodot pilnībā. Vai par šiem pakalpojumiem arī var piemērot PVN reverso kārtību?


Atbild Mārtiņš Korsaks, sertificēts nodokļu konsultants

No jautājuma izriet, ka ar klientu tika noslēgts līgums par dzīvojamās mājas fasādes un telpu apdares darbiem, par kuru veikšanu tika saņemta būvatļauja. Pēc līgumā minēto darbu pabeigšanas un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā objektā tiek veikti dažādi sīki remontdarbi, kuri nav uzskatāmi par būvniecības pakalpojumiem (t.i., tā nav renovācija, rekonstrukcija, restaurācija, vienkāršotā renovācija vai vienkāršotā rekonstrukcija, nav saņemta būvatļauja vai pasūtītājam nav noformēta vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karte vai cits dokuments saskaņā ar būvniecības nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem).

Tā kā šie darbi vairs netiek veikti būvniecības pakalpojuma līguma ietvaros, kas jau tika izpildīts, un būvobjekts jau ir nodots ekspluatācijā, tad pakalpojumu sniedzējam nav pamata piemērot īpašo PVN piemērošanas režīmu, kas paredzēts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā. Tātad, izrakstot rēķinu, jāpiemēro PVN vispārējā kārtībā, aprēķinot 21% PVN.

Līdzīgu skaidrojumu ir sniedzis arī Valsts ieņēmumu dienests savos informatīvajos materiālos Jautājumi un atbildes par īpaša pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanu būvniecības pakalpojumiem (skatīt 3. un 27.piemēru).