Ziņas

PVN piemērošana ķēžu darījumiem no 01.01.2020

Šai rakstā analizējam PVN piemērošanu preču piegāžu ES teritorijā darījumiem saistībā ar PVN normatīvo aktu grozījumiem, kas piemērojami no 01.01.2020. PVN normatīvie akti līdz 31.12.2019 Saskaņā ar PVN direktīvas 138.panta 1.daļu preču piegādei ES teritorijā drīkst piemērot 0% PVN likmi, ja izpildās 3 nosacījumi: Preces ir nosūtītas […]

Read more

PVN piemērošana būvprojekta izstrādes un autoruzraudzību pakalpojumiem

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN īpašā nodokļa režīma piemērošanu apakšuzņēmēja sniegtajiem būvprojekta izstrādes un autoruzraudzību pakalpojumiem. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Vai apakšuzņēmējs var piemērot PVN apgriezto maksāšanas kārtību? Ģenerāluzņēmējs noslēdza līgumu ar pasūtītāju par ēku pārbūves būvprojekta izstrādi, […]

Read more

Lietotu automašīnu pārdošanai piemērojamais PVN

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām, iegādājoties lietotu vieglo automobili no ES reģistrētas apliekamās personas. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Lietotu automašīnu pārdošanai piemērojamais PVN Latvijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājas – […]

Read more

Mikrouzņēmumu nodoklis 2017.gadā

Mikrouzņēmumu nodoklis 2017.gadā 2016.gads bija salīdzinoši mierīgs attiecībā uz Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu. Daudz diskutētās izmaiņas attiecībā uz nozaru ierobežojumiem, likmes palielināšanu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanu palika tikai diskusiju līmenī vai tika atliktas uz nākamo – 2017.gadu. Šobrīd jau aptuveni ir skaidrs, kādas pārmaiņas ir […]

Read more

Kā atskaitīt priekšnodokli par transportlīdzekļa iegādi?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām, iegādājoties lietotu vieglo automobili no ES reģistrētas apliekamās personas. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Kā atskaitīt priekšnodokli par transportlīdzekļa iegādi? Latvijas uzņēmums – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs – iegādājies lietotu vieglo […]

Read more

Kā piemēro PVN trīsstūrveida darījumam?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu trīsstūrveida darījumam. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Kā piemēro PVN trīsstūrveida darījumam? Vācijas uzņēmums – pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs Vācijā – Latvijas nodokļa maksātājam izraksta rēķinu par preci, kuru Vācijas uzņēmums […]

Read more

Startup nodoklis jeb jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums

Startup nodoklis jeb jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums Ekonomikas ministrijas izstrādātais “Konceptuālais ziņojums par uzņēmējdarbības uzsākšanas un mazās uzņēmējdarbības ekosistēmu un turpmāk nepieciešamajiem atbalsta stimuliem” ietvēra vairākus pasākumu kopumus uzņēmējdarbības veicināšanai. Tālāk šajā rakstā par vienu no tiem, kas attiecas uz strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumiem – Startup jeb […]

Read more

Priekšlikumi valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai

Priekšlikumi valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai Kā jau masu medijos ziņots, LM ir izstrādājusi priekšlikumus minimālās algas palielināšanai no 370 EUR uz 407 EUR no 2017.gada 1.janvāra. Mazāk tika apspriesti MK iesniegtie informatīvā ziņojuma priekšlikumi par iespējām palielināt budžeta ieņēmumus. Ziņojums cita starpā ietver šādas uzņēmējus skarošas jomas: Solidārā […]

Read more

PVN piemērošana graudu piegādēm no 01.07.2016

No 01.07.2016 stājās spēkā grozījumi PVN likumā, kas nosaka tā saucamo “apgriezto maksāšanas kārtību” iekšzemes graudu piegādes darījumiem. Tālāk rakstā detalizētāk par šiem grozījumiem. Kā bija līdz šim? Līdz šim graudu piegādēm PVN piemēroja vispārējā kārtībā, tas ir: Preču piegādātājs – Latvijas PVN maksātājs aprēķināja PVN par […]

Read more

Kā piemērot PVN, pārdodot nemateriālo produktu?

Mūsu speciālists sniedz atbildi portālā http://ifinanses.lv/ par PVN piemērošanu nemateriālā produkta pārdošanai. Visa publikācija ir pieejama portālā šeit, kā arī ir pievienota zemāk. Kā piemērot PVN, pārdodot nemateriālo produktu? Firma izgatavo intelektuālo produktu, izstrādājot visu dokumentāciju uz līguma pamata. Produktu pārdod Šveices uzņēmumam (tiks izrakstīts rēķins uz […]

Read more