VID uzziņu datubāze

Šajā sadaļā ir apkopotas VID publicētās un nepublicētās uzziņas. Lai, meklējot Jums interesējošo jautājumu, Jums nebūtu jāpārlasa visas uzziņas, esam īsi ieskicējuši uzziņā analizējamo jautājumu un VID sniegto atbildi. Visas uzziņas ir sadalītas atbilstoši VID klasifikācijai pa nodokļu veidiem. Ja kāda no uzzinām skar vairākus nodokļus, tad tā ir ievietota katrā no šīm apakšsadaļām. Lasīt tālāk uzziņas par šādām tēmām:

  • Mikrouzņēmumu nodoklis;
  • Uzņēmumu ienākuma nodoklis;
  • Pievienotās vērtības nodoklis;
  • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.