Mikrouzņēmumu nodoklis

Uzziņas par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu

Šajā sadaļā ir apkopotas VID publicētās un nepublicētās uzziņas attiecībā uz Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu. Par katru uzziņu ir konspektīvi apkopots jautājums un VID sniegtā atbilde.

MUN maksātāja segtie ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi

Vai ieņēmumus no dotācijas apliek ar mikrouzņēmumu nodokli?

Ilgstošā prombūtnē esošs darbinieks

Komercaģenta jeb starpnieka apgrozījums mikrouzņēmumu nodokļa mērķiem

Vai mikrouzņēmuma īpašniekam jābūt valdes loceklim un darbiniekam?

Kā noteikt saimnieciskās darbības veicēja - mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja ienākumu?

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja ieņēmumi ceturksnī ir negatīvi dēļ iepriekšējā periodā veikto darījumu atcelšanas

Apgrozījuma noteikšana tūrisma aģentiem

Dotācijas iekļaušana mikrouzņēmuma apgrozījumā

Mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšana saimnieciskās darbības veicējam