Profesionāli grāmatvedības pakalpojumi

Mēs sniedzam kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus jau strādājošiem uzņēmumiem, atbalstām jaunos uzņēmējus biznesa uzsākšanā, nodrošinot tos ar grāmatvedības dokumentu paraugiem un speciāli izstrādātu ceļvedi juridiskās formas un nodokļa režīma izvēlei. Konsultējam Latvijas un starptautisko nodokļu jautājumos. Darbā izmantojam modernas grāmatvedības programmas un tehnoloģiskās iespējas.

Mūsu darbinieki regulāri seko līdzi normatīvo aktu izmaiņām un ir gatavi palīdzēt Jums lēmumu pieņemšanā, sniedzot nepieciešamo grāmatvedības un nodokļu informāciju. Mēs esam ieinteresēti veicināt Jūsu finanšu izaugsmi un tādēļ esam Jūsu rīcībā.

Mēs ticam, ka mūsu atbildīgs un nesavtīgs darbs palīdzēs sasniegt Jūsu uzņēmuma mērķus.

Dalība organizācijās

Latvijas republikas grāmatvežu asociācijas logo

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija, sertifikāta Nr. 484

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas logo

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija, sertifikāta Nr. 23

Pilna grāmatvedības uzskaite

Uzticiet uzņēmuma grāmatvedības kārtošanu mums. Mēs palīdzam gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem no visdažādākajām industrijām.

Nodokļu konsultācijas

Ja saskaries ar neskaidru nodokļu jautājumu, vēlies plānot savas nodokļu izmaksas vai apstrīdēt VID uzrēķinu, noskaidro, vai mēs varam palīdzēt.

Vērtēšana

Mantisko ieguldījumu vērtēšana Uzņēmumu reģistra vajadzībām un lai pamatotu darījumu cenas.

Grāmatvedības konsultācijas

Neesat pārliecināts vai Jums ir nepieciešams grāmatvedis un kā tas Jums var palīdzēt? Piesakies uz konsultāciju.

SIA dibināšana

Palīdzēsim Jums spert pirmos soļus biznesa pasaulē ar atbalstu SIA uzņēmuma dibināšanā.

Meklē atbildīgu grāmatvedi, uz kuru var paļauties? Mēs strādājam Jūsu biznesa izaugsmei!

Mūsu komandu veido kvalificēti darbinieki – savas jomas profesionāļi, kuri spēs iedziļināties lielu uzņēmumu grāmatvedības niansēs, minimizēs Jūsu nodokļu riskus, kā arī sniegs atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, kuri tikko sāk darbu.

Cilvēks tur rokās nauduKādēļ izvēlēties mūsu grāmatvedības pakalpojumus?

 • Kompetence: atbilstoša grāmatvežu izglītība vai profesionālā sertifikācija
 • Atbildība: mēs uzņemamies pilnu atbildību par savu padarīto darbu, mūsu atbildība ir civiltiesiski apdrošināta
 • Cenas: saprotams cenas aprēķina mehānisms atbilstoši darījumu skaitam vai fiksēta cena, nekādu pārsteigumu
 • Nodokļu atbalsts: bezmaksas sertificēta nodokļu konsultanta atbalsts visiem grāmatvedības klientiem
 • Pieredze: ilggadēja pieredze darbā BIG4 ar starptautiskiem klientiem
 • Valodas: nozīmēsim grāmatvedi, kas runās angļu, latviešu un krievu valodā

Padomi grāmatvedības kārtošanā

Jaunākie bloga raksti

(+371) 29123877
martins.korsaks@corsax.lv

Galvenais grāmatvedis

Galvenais grāmatvedis Mārtiņš Korsaks

Mārtiņš Korsaks

Man ir vairāk kā 18 gadu pieredze, konsultējot uzņēmumus par dažādiem nodokļu jautājumiem, šobrīd jau vairāk kā 8 gadus vadu grāmatvedības pakalpojumu praksi. Mūsu komanda veic grāmatvedības uzskaiti gan maziem mikrouzņēmumiem, gan arī starptautisku grupu meitas sabiedrībām. Grāmatvedības pakalpojumi tiek sniegti, ievērojot katra klienta individuālās vajadzības, īpašu uzmanību veltot nodokļu normatīvo aktu prasību ievērošanai.

Biežāk uzdotie grāmatvedības jautājumi

Klients var izvēlēties mainīgu grāmatvedības pakalpojumu maksu atbilstoši darījumu skaitam vai arī vienoties par fiksētu maksu atbilstoši vidējam darbības apjomam. Noteikto cenu var ietekmēt darbības sarežģītība un izvēlētais nodokļa režīms, no kura ir atkarīgs iesniedzamo grāmatvedības atskaišu skaits. Skatīt mūsu aptuvenos izcenojumus šeit.

Pēc grāmatvedības pakalpojumu līguma noslēgšanas, mēs sazināsimies ar Jūsu iepriekšējo grāmatvedi un vienosimies par grāmatvedības dokumentu un uzskaites datu pārņemšanu vai arī informējam Jūs par nepieciešamo informāciju. Pēc visas grāmatvedības informācijas saņemšanas sāksim darbu.

Mūsu grāmatvedības pakalpojumu atbildība ir civiltiesiski apdrošināta un tā tiek noteikta mūsu savstarpējā grāmatvedības pakalpojumu līgumā.

Jums būs pieejamas ikmēneša peļņas un zaudējuma aprēķins, bilance un virsgrāmata. Tāpat būs pieejamas kreditoru un debitoru atskaites atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem. Grāmatvedības pakalpojumu līgumā var noteikt arī speciālas Jums sagatavojamas atskaites vai datus.

Grāmatvedības pirmdokumenti un informācija tiek nodota mums ne retāk kā 1x mēnesī. Elektroniskie dokumenti tiek nodoti elektroniski (epasts vai virtuālais serveris), papīra dokumenti – tiekoties vai ar kurjeru. Tomēr pēc nepieciešamības grāmatvedības pakalpojumus varam sniegt arī Jūsu birojā.

Lielos uzņēmumos ierasti ir izmantot savus grāmatvežus, tomēr bieži vidējos un gandrīz vienmēr mazos uzņēmumos izmanto grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju palīdzību. Šādai sadarbības formai ir vairākas priekšrocības:

 • Jums nav jānodrošina grāmatveža darba vieta, programmnodrošinājums un apmācība;
 • Jums nav jāraizējas par grāmatveža īslaicīgu prombūtni vai nomaiņu;
 • Jūsu uzņēmums var iegūt pieeju augsti kvalificētiem ekspertiem ar ilggadīgu pieredzi nodokļu konsultācijās;
 • Parasti grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji kontrolē sava darba kvalitāti, vecākajam grāmatvedim izvērtējot uzskaites datu atbilstību iesniegtajām nodokļu deklarācijām;
 • Grāmatvedības pakalpojuma maksa ir samērīga atbilstoši darba apjomam, nevis fiksēta atbilstoši viena grāmatveža algai, un parasti nav lielāka par to.

Gan algots grāmatvedis, gan grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs rezultātā izdarīs to pašu darbu. Bet kā atšķirības var minēt pašu darba izpildes procesu:

 • Algoti grāmatvedi Jūs redzēsiet birojā biežāk, bet tā slimības gadījumā Jūs paliksiet bez grāmatveža;
 • Dokumentu glabāšana parasti tiks uzticēta grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējam līdz perioda/gada slēgšanai.

Katram no saviem klientiem mēs izsniedzam rokasgrāmatu, kurā ir apkopotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz rēķinu un citu grāmatvedības dokumentu noformēšanu, kā arī tas, kādu informācija un kādos termiņos viņiem ir jāsagatavo, lai mēs to paspētu apstrādāt.

Pēc informācijas saņemšanas un tās apstrādes, mēs nosūtam klientiem aktualizētus grāmatvedības datus.

Shematiski šo procesu var attēlot šādi:

 • Klients: grāmatvedības datu apkopošana periodā un iesniegšana mums, kas ietver saņemtos un izrakstītos rēķinus, darbinieku informāciju, banku un kases datus;
 • Mēs: Saņemtās informācijas apstrāde un ievade, nodokļu deklarāciju sagatavošana un aktualizētās grāmatvedības informācijas nosūtīšana klientam

Šobrīd sniedzam grāmatvedības pakalpojumus šādās industrijās:

 • Ventilācijas iekārtu uzstādīšana;
 • Būvniecības pakalpojumi;
 • Pakalpojumi attiecībā uz rūpniecisko tīrīšanu;
 • IT pakalpojumi;
 • Apdrošināšanas starpnieku pakalpojumi;
 • Darbinieku noma, tai skaitā darbinieku noma uz ārvalstīm;
 • Ceļu būves darbi;
 • Marketinga un reklāmas aģentūru pakalpojumi;
 • Telekomunikāciju iekārtu uzstādīšana;
 • Elektropreču starptautiskā tirdzniecība;
 • Holdingkompāniju darbība;
 • Starpniecības pakalpojumu darbība;
 • Iekārtu nomas pakalpojumi;
 • Logu piegāde un montāža.