Ar ko atšķiras mikrouzņēmumi?

Mikrouzņēmumi ir uzņēmējdarbības forma, kas īpaši piemērota iesācējiem, nelieliem uzņēmumiem ar salīdzinoši mazu apgrozījumu. Mikrouzņēmumiem ir nedaudz mazāki nodokļi un atviegloti darbības nosacījumi. Par mikrouzņēmumiem var kļūt individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, saimnieciskās darbības veicēji un arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību jeb SIA.

Kas var būt mikrouzņēmums?

Lai kļūtu par mikrouzņēmumu jeb mikronodokļa maksātāju, uzņēmumam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem:

● gada apgrozījums nepārsniedz 40 000 eiro;
● SIA dalībnieki ir tikai fiziskās personas;
● SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
● darbinieku skaits nevienā brīdī nav lielāks par pieciem;
● neviena darbinieka ienākums nepārsniedz 720 eiro mēnesī;
● nodokļa maksātājs nav personālsabiedrības biedrs.

Kā kļūt par mikrouzņēmumu?

Saskaņā ar likumdošanu mikrouzņēmums ir tiesīgs iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ja ir rakstveidā vienojies ar visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu. Šo vienošanos kā atsevišķu noteikumu var ietvert darba līgumā.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju statusu var iegūt vienlaikus ar uzņēmuma reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, tāpat fiziskā persona vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskās darbības veicēja statusā var iesniegt pieteikumu arī mikrouzņēmumu nodokļa statusa iegūšanai. Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu pieņem piecu darba dienu laikā.

Kādi nodokļi jāmaksā?

Mikrouzņēmumu nodokļu maksāšana ir salīdzinoši vienkāršāka, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, riska valsts nodeva un sociālais nodoklis nav katrs jāmaksā atsevišķi, ir jāmaksā tikai mikrouzņēmumu nodoklis.

Mikrouzņēmumu nodokļa objekts ir mikrouzņēmuma apgrozījums. Mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam ir 15%. Ja mikrouzņēmumam kalendāra gadā nav bijis apgrozījuma vai aprēķinātā mikrouzņēmumu nodokļa summa nepārsniedz 50 eiro, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs iemaksā budžetā mikrouzņēmumu nodokli 50 eiro apmērā.

Kad tas ir izdevīgi?

Būt par mikrouzņēmumu ir izdevīgi, ja uzņēmumam ir mazi izdevumi, piemēram, ja tiek piedāvāti programmēšanas, grāmatvedības, juridiskie vai mārketinga pakalpojumi. Tas ir izdevīgi, ja ir neliels apgrozījums un darbiniekiem nav plānots izmaksāt algas vairāk nekā 720 eiro apmērā. Pirms lēmuma pieņemšanas gan der izvērtēt un veikt aprēķinus, vai konkrētajā situācijā tieši šī ir izdevīgākā uzņēmējdarbības forma.