Cik ir minimālā alga uz rokas? (2022)

Daudzās pasaules valstīs pastāv minimālās algas sistēma. Tā ir valsts noteikta minimālā atlīdzība stundā, dienā, nedēļā vai mēnesī, ko darba devējs var maksāt savam darbiniekam un par kuru darbinieks likumīgi strādā. Allaž aktuāli ir jautājumi par nodokļiem, ja tiek maksāta minimālā darba alga. Corsax speciālisti skaidro šo jautājumu plašāk.

Kāpēc ir minimālā alga?

Minimālās algas mērķis ir pasargāt darbiniekus no iespējas, ka tie varētu saņemt nesamērīgi zemu atalgojumu par savu darbu, tādējādi nebūtu nodrošināti ar pamata iztikas minimumu. Tas ir arī veids, kā valsts rūpējas par to, lai situācija darba tirgū ir taisnīga, lai katrs strādājošais par savu ieguldījumu saņem atbilstošu naudas daudzumu.

Vienlaikus tā ir arī iespēja rūpēties par vienlīdzību starp dažādu dzimumu, vecumu, statusu strādājošajiem.

Kāda ir minimālā alga?

No 2021. gada 1. janvāra minimālā alga Latvijā ir noteikta 500 eiro mēnesī un 2,97 eiro stundā. Ik pa laikam politiķi, balstoties uz kopējo ekonomisko situāciju valstī, mēdz minimālo algu paaugstināt. Līdz šim gan tas noticis visai neregulāri.

Interesanti, ka 2022. gada sākumā minimālā alga pastāvēja 21 Eiropas Savienības dalībvalstī, viszemākā tā bija Bulgārijā – 332 eiro, Latvijā – 500 eiro un Rumānijā – 515 eiro. Savukārt visaugstākā Luksemburgā – 2257 eiro, Īrijā – 1775 eiro un Nīderlandē – 1725 eiro. Būtiski, ka salīdzinot minimālās algas, jāņem vērā arī nodokļu aprēķins bruto algai, kas dažādās valstīs var būtiski atšķirties.

Šeit lielāks raksts par to, kā veidojas minimālā alga – https://corsax.lv/ka-veidojas-minimala-alga/.

Kāda ir minimālā alga uz rokas?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāņem vērā vairāki faktori, jo naudas summa, ko nodarbinātais saņem uz rokas, dažādās situācijās būs atšķirīga. Lai labāk to izprastu, izskatīsim piemēru!

Ja darbiniekam noteikti minimālā alga – 500 eiro mēnesī, viņš šajā darba vietā ir iesniedzis nodokļu grāmatiņu, ir noslēgts darba līgums, tiek piemērots 60 eiro neapliekamais minimums, nav nevienas personas apgādībā, tad darba devējam alga izmaksās 618,31 eiro, bet darbinieks uz rokas saņems 358,37 eiro.