Kā aprēķināt neto algu?

Iespējams, viens no jautājumiem, kas īpaši interesē jaunos darbiniekus un ikvienu brīžos, kad mainās nodokļi, ir: cik liela būs mana alga? Neto alga ir naudas summa, ko darbinieks saņem “uz rokas” pēc visu nodokļu nomaksas. Parasti visi minētie aprēķini ir grāmatvežu pārziņā, taču visai loģiski, ka pamata lietas vajadzētu zināt un prast aprēķināt ikvienam nodarbinātajam.

Nepieciešamā informācija

Lai pareizi aprēķinātu neto darba algu, jāzina, kāda konkrētajā brīdī ir darba ņēmēja sociālā nodokļa likme (11%), neapliekamais minimums, ko aprēķina atkarībā no algas lieluma, vai ir piemērojami atvieglojumi par apgādājamajiem, cik liels iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā, kā arī kāds ir diferencētais neapliekamais minimums mēnesī. Diferencēto neapliekamo minimumu prognozē un aprēķina Valsts ieņēmumu dienests, izsūtot par to informāciju EDS sistēmā.

Aprēķini

Daži soļi, kas var noderēt, aprēķinot neto algu:

–   sociālo nodokli aprēķina no bruto algas, reizinot to ar sociālā nodokļa likmi;

–   pielieto bruto algai atbilstošu diferencēto neapliekamo minimumu;

–   ar iedzīvotāju ienākuma nodokli jeb IIN apliekamo summu nosaka, no bruto algas atņemot maksājamo sociālo nodokli un atvieglojumus par apgādājamajiem, kā arī diferencēto neapliekamo minimumu;

–   maksājamo IIN summu aprēķina, ar IIN apliekamo summu reizinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi;

–   līdz ar to neto alga veidojas, bruto algai atņemot sociālo nodokli un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Kāda ir vidējā alga?

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, 2020. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnas slodzes darbu bija 1143 eiro, kas nozīmē, ka mēneša vidējā darba samaksā pēc nodokļa nomaksas mūsu valstī 2020. gadā bija 841 eiro. Salīdzinot ar 2019. gadu, vidējā mēneša alga 2020. gadā palielinājās par 66 eiro jeb 6,2%.

Ja arī jūsu uzņēmumam, iestādei vai pašam kā fiziskai personai nepieciešami padomi algu aprēķinu un citos ar grāmatvedību saistītos jautājumos, Corsax.lv grāmatvedības biroja eksperti ir gatavi jums palīdzēt! Negaidi, piesakies uz grāmatvedības konsultāciju.