Kā no 2021. gada mainās mikrouzņēmumi?

Daudzi mazie uzņēmumi ar bažām gaida 2021. gadu, jo Latvijā būtiski mainīsies mikrouzņēmumu darbība – Saeima ir pieņēmusi grozījumus Mikrouzņēmuma nodokļa likumā, kas stājas spēkā jau 1. janvārī. Tiks mainīta līdzšinējā mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas kārtība, to maksāt drīkstēs tikai pats uzņēmuma īpašnieks.

Esošās sistēmas nepilnības

Lai arī sākotnēji minētais likums Latvijā tapa, lai veicinātu mazo uzņēmumu veidošanos un attīstību, laika gaitā regulējumā tika konstatētas vairākas būtiskas nepilnības, no kurām būtiskākā – minētais režīms bieži un plaši tika izmantots nodokļu optimizācijas nolūkos. Šādas darbības kropļo konkurenci. Cits nozīmīgs mīnuss – mikrouzņēmumos nodarbinātāji veic ļoti mazas sociālās iemaksas, tādējādi rodas sociālā nodrošinājuma riski nākotnē.

Būtiskākās izmaiņas mikrouzņēmumu likumā

Turpinājumā uzskaitām būtiskākās izmaiņas, kas mikrouzņēmumus skars no 2021. gada!

  • Mikronodokļa maksātāja režīmu varēs izmantot tikai pats uzņēmuma īpašnieks, savukārt par darbiniekiem būs jāmaksā nodokļi vispārējā kārtībā, līdz ar to darbinieka ienākumi tiks aplikti ar algas nodokli un darbinieku apdrošinās kā darba ņēmēju.
  • Noderīgi, ka paredzēts neliels pārejas periods – mikrouzņēmumu darbiniekiem, kuri būs reģistrējušies līdz 2020. gada beigām, jauno kārtību piemēros no 2021. gada 1. jūlija.
  • Viens no iepriekšējās sistēmas mīnusiem bija, ka mikrouzņēmumu darbinieki bieži neuzrādīja savus patiesos ienākumus, jo pastāvēja algas ierobežojums – 720 eiro. No 2021. gada šāds ierobežojums ir atcelts.
  • Noteikts, ka no nākamā gada par MUN maksātāju nevarēs kļūt pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, kā arī MUN maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību.
  • No 2. janvāra mainās arī nodokļa likmes – apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā būs jāmaksā 25% no apgrozījuma, savukārt, pārsniedzot šo summu, nodokļa likme būs 40% apmērā.
  • Ar grozījumiem ir saglabāts līdzšinējais mikrouzņēmumu nodokļa sadalījums – 80% no nodokļa būs valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, 20% – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
  • Līdz šim mikrouzņēmumā varēja strādāt 5 darbinieki, un viņu atalgojums nedrīkstēja pārsniegt 720 eiro mēnesī. Apgrozījumam līdz 40 tūkstošiem eiro piemēroja MUN likmi 15% apmērā, bet apgrozījumam virs 40 tūkstošiem eiro – likmi 20% apmērā.

Mūsu uzņēmums – Corsax.lv – sniedz dažādus grāmatvedības pakalpojumus, tostarp grāmatvedības konsultācijas, tāpēc esam gatavi palīdzēt gan mikrouzņēmumiem, gan citiem uzņēmumiem jauno likumdošanas normu ieviešanā ikdienā.

Pierakstaties uz konsultāciju zvanot (+371 29123877) vai rakstot uz mūsu e-pasta adresi – martins.korsaks@corsax.lv.