Kā var palīdzēt VID?

Ikviens uzņēmums, kurš Latvijā veic godīgu uzņēmējdarbību, ir saistīts ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), jo šī iestāde nodrošina nodokļu maksātāju uzskaiti, dažādu nodokļu, nodevu un citu valstī noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu, kā arī iekasē maksājumus Eiropas Savienības budžetā un risina dažādus ar muitu saistītus jautājumus. Kādos gadījumos var būt nepieciešamība sazināties ar VID un kā šī iestāde galu galā var palīdzēt uzņēmējiem?

VID pamatuzdevumi

Lai labāk saprastu, kādos gadījumos uzņēmuma pārstāvim var rasties nepieciešamība sazināties ar VID, der atcerēties būtiskākos VID uzdevumus un funkcijas:

–           nodokļu un citu obligāto maksājumu iekasēšana;

–           muitas robežu aizsardzība, muitas politikas realizēšana;

–           iespējamo noziedzīgu nodarījumu novēršana nodokļu un citu valstī noteikto obligāto maksājumu jomā;

–           nodokļu maksātāju konsultēšana normatīvo aktu piemērošanā;

–           nodokļu maksātāju reģistrēšana, uzskaite un reģistrācijas dokumentu kontrole;

–           akcīzes preču aprites nodrošināšana un attiecīgo normatīvo aktu izpilde.

Mainās līdzi laikam

Pozitīvi, ka VID mainās līdzi laikam un savā sadarbībā ar nodokļu maksātājiem kļūst par arvien mūsdienīgāku iestādi. To apliecina gan nemitīgie elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) uzlabojumi, gan arī principa “Konsultē vispirms” ieviešana, kas vērsts uz padomu došanu, nevis uzņēmēju sodīšanu un papildu šķēršļu radīšanu.

Padomdevēja funkcijas

Būtiski atcerēties, ka VID nav tikai kontrolējoša iestāde, tā pilda arī padomdevēja funkcijas. Kā tās izmantot? Ar iestādi iespējams sazināties telefoniski, saņemot konsultācijas uz operatīviem jautājumiem. Iesakām gan labāk izmantot e-pastu komunikāciju, jo tādējādi vēlāk būs iespējams apliecināt, ka tiešām šāds ieteikums saņemts. Ja jautājums ir sarežģītāks, var lūgt iestādei sagatavot uzziņu. Ar uzziņas palīdzību privātpersona var uzzināt VID viedokli par nodokļu un muitas tiesību normu piemērošanām kādos specifiskos gadījumos. Lai saņemtu šādu uzziņu, jāiesniedz iesniegums iestādei.

Nodokļu konsultācijas

Ja rodas jebkādas neskaidrības, sadarbojoties ar VID, vai arī nav skaidrs kaut kas par normatīvo aktu piemērošanu vai konkrētiem grāmatojumiem, vienmēr esam gatavi sadarboties un sniegt savus ieteikumus un nodokļu konsultācijas, jo mēs šajā nozarē darbojas jau daudzus gadus un esam veiksmīgi atrisinājuši ne vienu vien sarežģītu situāciju. Galvenais, lai ir vēlme meklēt risinājumu.