Kādos gadījumos var palīdzēt grāmatvedības konsultācija?

Ja uzņēmumā vai iestādē strādā pieredzējis grāmatvedis vai pat grāmatvežu komanda, visticamāk, jautājumi, kuros nepieciešamas ekspertu konsultācijas, radīsies reti, vien iepriekš neparedzētās situācijās, bet, iespējams, arī tad esošā komanda spēs rast uz tiem atbildes, izmantojot sev pieejamos resursus. Prakse liecina, ka visbiežāk konsultācijas tiek izmantotas nelielos vai vidējos uzņēmumos, kuri saskaras ar iepriekš neparedzētām situācijām un vēlas atrast piemērotāko risinājumu vai izlabot radušos kļūdu. Vienlaikus – konsultācijas ir noderīgs sabiedrotais, ja ir radušās problēmas ar kontrolējošajām institūcijām un operatīvi nepieciešams sakārtot kādas lietas.

Par ko konsultēties?

Jautājumi, par kuriem konsultēties pie pieredzējušiem ekspertiem, iespējami tiešām dažādi un daudzveidīgi. Jebkurā gadījumā – ja pašu spēkiem neizdodas atrast piemērotāko risinājumu, to vienmēr ir iespēja pajautāt konsultantam. Lūk, ieskatam dažas tēmas, par kurām visbiežāk nepieciešamas konsultācijas!

  • Grāmatvedības kārtošanas jautājumi saskaņā ar starptautiskajiem un Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
  • Ieteikumi grāmatvedības programmu izvēlē, ieviešanā un pielāgošanā.
  • Pareiza grāmatvedības dokumentu noformēšana, izlabojot pieļautās kļūdas.
  • Darījumu un citu uzņēmumā notiekošo procesu iekšējās kontroles sistēmas izstrāde un atbalsts realizācijā;
  • Ieteikumi par pareizāko rīcību sadarbībā ar kontrolējošajām institūcijām, kas īpaši būtiski ir sarežģītos gadījumos, kad draud lieli sodi par pieļautajām kļūdām. 
  • Ieteikumi darba attiecību veidošanā, personāla jautājumos, algas nodokļu aprēķinos un darba attiecību noformēšanā.

Kāpēc konsultēties?

Kā jau minēts ievadā, bez grāmatvedības konsultācijām, protams, var iztikt, ja pašiem ir pietiekami plaša pieredze un zināšanas, taču, ja rodas neskaidrības, nereti viena laba speciālista profesionāla konsultācija spēj atklāt pieļautās kļūdas un izvairīties no iespējamām negatīvām sekām. Mēdz teikt, ka grāmatvedim, kurš ikdienā lasa profesionālos medijus, apmeklē seminārus un konferences, īpašām grūtībām rasties nav pamata, taču realitātē – normatīvie akti šajā jomā mainās regulāri, līdz ar to nākas izstrādāt jaunas sistēmas, ieviest tās dzīvē un daudz vienkāršāk to ir izdarīt, konsultējoties ar ekspertiem, kuri konkrēto tēmu jau ir iepazinuši pamatīgāk. Grāmatveža profesija nozīmē nemitīgu sekošanu līdzi aktualitātēm, ja uzņēmumā vai iestādē tiek algots tikai viens šīs jomas darbinieks, tas var nebūt vienkārši.