Kādas ir būtiskākās nodokļu izmaiņas 2023. gadā?

Ikvienam uzņēmējam un grāmatvedim nemitīgi ir jāseko līdzi likumdošanas izmaiņām, lai atbilstoši pielāgotu sava uzņēmuma darbību, tāpēc atgādinām, kas tad ir būtiskākās nodokļu izmaiņas 2023. gadā, ko bija jāievieš savā ikdienā šogad! Ieskatāmies Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajā informācijā!

Darbaspēka nodokļi un IIN

Šogad mainījušies darbaspēka nodokļi, VSAOI likme no 1. janvāra ir iepriekšējie 34,09%, taču darba devēja likme ir 23,59%, bet darba ņēmēja – 10,5%. Mainījies ir arī neapliekamais minimums un minimālā alga, kas no 2023. gada 1. janvāra nu ir 620 eiro apmērā.

Līdz 2023.gada 31.decembrim tiek saglabāts likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumos noteiktais IIN režīms autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem. Attiecīgi līdz 2023.gada 31.decembrim autoratlīdzību saņēmējiem, kuriem autoratlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem.

PVN un finanšu stabilitātes nodeva

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu ar 2023.gada 1.janvāri spēku zaudēja  normas par PVN 0% likmes piemērošanu Covid-19 vakcīnas un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādēm, kā arī ar šīm vakcīnām un ierīcēm cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai.

Ņemot vērā, ka ar 2023.gada 1.janvāri Finanšu un kapitāla tirgus komisija tika pievienota Latvijas Bankai, finanšu stabilitātes nodevas administrēšana tika nodota VID. Līdz ar to no 2023.gada 1.janvāra nodevas maksātāju jautājumi par nodevas nomaksu, nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un citi ar nodevas administrēšanu saistītie jautājumi jāadresē VID.

Biedrībām un organizācijām

Biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” noslēguma jautājumu 112. un 113.punktu savā grāmatvedības uzskaitē, sākot ar 2023.pārskata gadu, jānodrošina noteikumos noteiktā prasība atsevišķi norādīt saņemto ziedojumu un dāvinājumu summas skaidrā naudā un bezskaidrā naudā, pārskata gada sākumā un beigās jānorāda skaidras naudas un bezskaidras naudas atlikumi.

Jebkurā gadījumā ir jāseko līdzi nodokļu un grāmatvedības tēmas izmaiņām. Ja pašam vadītājam tam nepietiek enerģijas, jāizvēlas sadarboties ar grāmatvedi, kurš ir lietas kursā par visu aktuālo. Ērts risinājums šeit ir ārpakalpojumu sniedzēji, piemēram, sadarbība ar uzņēmumu Corsax, kurš sniedz atbalstu finanšu un grāmatvedības jomā.