Kādi nodokļi jāmaksā SIA

Nodokļu maksājumi un atbilstošo dokumentu sagatavošana un iesniegšana ir liels slogs ikvienam uzņēmumam. Tāpēc jau pirms uzņēmuma dibināšanas vēlams pārliecināties, kādi nodokļi būs jāmaksā. Visprecīzāko informāciju par to iespējams uzzināt pie sava grāmatveža. Ja jūsu uzņēmumam tāda vēl nav, priecāsimies sadarboties!

Pamata nodokļi

Nodokļu skaits, apmērs un citas detaļas atkarīgas gan no uzņēmuma darbības specifikas, gan lieluma. Ierastākie nodokļi un to likmes:

–       sociālais nodoklis jeb valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 35,09%;

–       iedzīvotāju ienākumu nodoklis – 23%;

–       uzņēmumu ienākumu nodoklis – 15%;

–       mikrouzņēmumu nodoklis – 9%;

–       maksājumi no ienākuma par kapitālu  10-15%

–       pievienotās vērtības nodoklis – 21% vai 12% (ja piemērojama samazinātā likme);

–       akcīzes nodoklis;

–       nekustamā īpašuma nodoklis.

Kā zināms, Latvijā kopā ir spēkā 14 nodokļu veidi, daļa no tiem attiecināmi uz fiziskajām, daļa – juridiskajām personām. Atsevišķu nozaru uzņēmumiem piemērojami arī specifiski nodokļi, piemēram, dabas resursu, subsidētās elektroenerģijas vai azartspēļu nodokļi.

Pamatkapitāls: 2800 eiro un vairāk

Der zināt, ka maksimālais pamatkapitāla lielums nav ierobežots, kā arī pamatkapitālu iespējams maksāt gan naudā, gan ar mantisko ieguldījumu. Lai veiktu apmaksu naudā, bankā jāatver pagaidu konts, kurā tiek veikta pamatkapitāla apmaksa. Lielākoties SIA ar pamatkapitālu 2800 un vairāk eiro apmērā izvēlas dibināt, ja nav tiesību dibināt mazkapitāla SIA vai arī ir kādi citi iemesli, kā, piemēram, nepieciešamība saņemt kravas komercpārvadājumu licenci.

Dibinot SIA, jāpieņem lēmums par nodokļu režīma izvēli. Šobrīd iespējams izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, kas ir 15% no apgrozījuma jeb kopējiem ieņēmumiem, vai arī maksāt nodokļus vispārīgā kārtībā, kas nozīmē, ka uzņēmums maksā darbaspēka nodokļus un uzņēmumu ienākuma nodokli.

Pamatkapitāls: zem 2800 eiro

SIA iespējams nodibināt arī ar 1 eiro pamatkapitālu, tāpēc šādus uzņēmumus sarunu valodā mēdz dēvēt par viena eiro SIA. Tas ir ievērojami palielinājis jaundibināto SIA skaitu Latvijā. Par šāda SIA dibinātāju var kļūt jebkura fiziska persona, kurai ir tiesības to darīt. Pietiek arī ar vienu dibinātāju, bet tie nedrīkst būt vairāk par pieciem. Šāda SIA pamatkapitāla lielums ir viens eiro, to iespējams apmaksāt tikai naudā. Reģistrācijas kārtība ir teju identiska augstākminētajai. Būtībā valdes atbildība ir identiska kā SIA ar lielāku pamatkapitālu, arī grāmatvedības un nodokļu nosacījumi neatšķiras.

Kā reģistrēt SIA?

SIA ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. Lai to izdarītu, jāiesniedz vairāku dokumentu kopums: reģistrācijas pieteikums, dibināšanas lēmums vai līgums, statūti, valdes locekļa piekrišana ieņemt šo amatu, dalībnieku reģistrs, pamatkapitāla apmaksu apliecinoši dokumenti, paziņojums par juridisko adresi, nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai, kā arī dokumenti par valsts nodevas un publikācijas apmaksu.