Kas ir nepieciešams, lai dibinātu SIA uzņēmumu?

Lai dibinātu uzņēmumu, viss sākas ar kāda topošā vadītāja ideju un vēlmi to pārvērst biznesā. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību jeb SIA ir vispopulārākā uzņēmējdarbības forma Latvijā, to iespējams reģistrēt pat ar viena eiro pamatkapitālu. Kopā SIA dibināšana (pieteikums Uzņēmumu reģistrā, konts bankā, līgums ar Valsts ieņēmumu dienestu u.c. formalitātes) aizņem vidēji divas nedēļas laika.

Uzņēmumu reģistrā iespējams reģistrēt šādas SIA:

mazkapitāla SIA ar pamatkapitālu, kas mazāks par 2 800 eiro;
SIA ar 2 800 eiro un lielāku pamatkapitālu;
SIA ar vienu dibinātāju un valdes locekli;
SIA ar diviem un vairāk dibinātājiem.

Īsumā par svarīgo

Populārākā uzņēmējdarbības forma šobrīd Latvijā ir SIA ar viena eiro pamatkapitālu – tas ir visvieglāk, vislētāk reģistrējamais uzņēmums.

Pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā, dibinātājiem (vienam vai vairākiem) ir jāpieņem dibināšanas lēmums vai jānoslēdz dibināšanas līgums.

Katrai SIA ir nepieciešami statūti – tajos nosaka topošā uzņēmuma svarīgākos darbības principus, ko ar parakstu apstiprina dibinātāji.

Jebkuram uzņēmumam ir nepieciešams atvērt kontu kādā no Latvijas bankām un iemaksāt tajā pamatkapitāla summu. Pēc tam, kad uzņēmums būs reģistrēts, minētais konts tiks pārformēts par pastāvīgi izmantojamu kontu.

Jebkurš uzņēmums ir nodokļu maksātājs – par tādu tas kļūst uzreiz pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā.

Tāpat arī katram nodokļu maksātājam ir jāpieslēdzas Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai, jo tā tiek identificēts nodokļu maksātājs, tā vēlāk notiks saziņa ar dienestu, atskaišu iesniegšana utt.

UR iesniedzamie dokumenti

Uzņēmumu reģistra mājas lapā atrodams pilns SIA dibināšanai iesniedzamo dokumentu saraksts, arī dažādas veidlapas, ko ērti var aizpildīt elektroniski vai izdrukājot. Reģistrā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa ar dibinātāju parakstiem, kas jāapliecina notariāli vai ar drošu e-parakstu);
    lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums;
  • statūti;
  • bankas izziņa vai cits dokuments par pamatkapitāla apmaksu (ja tas apmaksāts naudā) vai atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību (ja pamatkapitāls apmaksāts ar mantisko ieguldījumu);
  • dalībnieku reģistra nodalījums (ar apliecinātiem parakstiem);
  • padomes locekļu piekrišana ieņemt amatus (ja ir izveidota padome);
  • valdes locekļu piekrišana ieņemt amatu (ar apliecinātiem parakstiem);
  • valdes paziņojums par juridisko adresi un nekustamā īpašuma piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai;
  • kvītis vai internetbankas izdrukas, kas apliecina veiktos maksājumus par uzņēmuma dibināšanu un publikāciju “Latvijas Vēstnesī”.