Kas rīkoties mikrouzņēmumu īpašniekiem pēc mikrouzņēmuma likuma izmaiņām?

Kā zināms, Mikrouzņēmumu nodokļa likums ir piedzīvojis izmaiņas, tāpēc esošo mikrouzņēmumu vadītājiem ir beidzamais laiks izlemt, kā plānot savas darbības nākotni. Ar jauno kārtību mainās gan nodokļa apmērs, gan attiecības ar darba ņēmējiem. Daudzi eksperti jau paspējuši izteikties, ka šīs pārmaiņas savā būtībā nozīmē mikrouzņēmumu pastāvēšanas beigas.

Tikai īpašnieks

Līdz ar jaunajām izmaiņām, turpmāk mikrouzņēmuma nodokli varēs maksāt tikai īpašnieks pats par sevi, savukārt par darbiniekiem algas nodokļi būs jāmaksā klasiskajā kārtībā. Tāpat arī būtiski, ka mikrouzņēmuma īpašnieks paralēli nedrīkst maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli kā, piemēram, patentmaksātājs, vienīgais izņēmums – 10% no īpašuma nomas. Savukārt, ja mikrouzņēmējs kļūst par pievienotās vērtības nodokļa maksātāju, mikrouzņēmuma statusu tas zaudē ar nākamo taksācijas gadu.

Jaunas likmes

Turpmāk nodokļa apmērs būs atkarīgs no apgrozījuma – apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā tiks piemērota 25% nodokļa likme, savukārt daļai, kas to pārsniedz – 40% likme. Mainīsies arī nodokļa sadalījums – 80% būs jāmaksā kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet 20% – kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ja tās tomēr līdz galam nav skaidras, noteikti vajadzētu apsvērt grāmatvedības konsultāciju.

Darbinieki

Ja mikrouzņēmumā no šī gada 1. janvāra līdz 1. jūlijam tiek pieņemti jauni darbinieki, par viņiem algas nodokļi jāmaksā vispārējā kārtībā, savukārt par jau esošajiem darbiniekiem šajā periodā vēl maksā tikai mikrouzņēmumu nodokli kā tas bija līdz šim, tiesa, jāatceras, ka vairs nav piemērojams 720 eiro algas ierobežojums un mikrouzņēmumu nodokļa likmes ir palielinājušās. No 2021. gada 1. jūlija par visiem darbiniekiem jāmaksā algas nodokļi vispārējā kārtībā.

Ja SIA, kas ir mikronodokļa maksātājs, palielinās īpašnieku skaitu, mikronodokļa maksātāja statusu tas automātiski zaudēs.

Pārejas periods

Esošie mikrouzņēmumi un tie, kuri reģistrēti no 2021. gada 1. janvāra, 2021. gadā vēl mikrouzņēmumu nodokli maksās atbilstoši pagājušā gada 31. decembrī spēkā esošajai likuma redakcijai, bet atbilstoši jaunajām likmēm (25% un 40%). Taču, sākot no jūlija visu darbinieku ienākumus apliek ar algas nodokļiem (gan esošo darbinieku, gan jauno), bet mikrouzņēmuma īpašnieks turpinās maksāt jaunās mikrouzņēmumu nodokļa likmes.