Kas šogad mainās autoratlīdzību izmaksas kārtībā?

Šī gada 1. jūliju ar bažām gaida visi autoratlīdzību saņēmēji, īpaši radošo profesiju pārstāvji kā aktieri, rakstnieki, žurnālisti, mākslinieki utml. Ja pašiem nav pamata zināšanu grāmatvedībā, ir laiks tās iegūt vai atrast atbilstošus padomdevējus, jo būtiski mainīsies autoratlīdzību izmaksas kārtība. Ir jāreģistrējas par saimnieciskās darbības veicējiem.

Pārejas periods

Lai mazinātu satraukumu, noteikts pārejas periods no 2021. gada 1. jūlija līdz gada beigām, tā laikā, saskaņā ar autoratlīdzības likumu, autoratlīdzības saņēmējam vēl ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam. Šajā laikā atbilstoši jāpiemēro nodokļa maksāšanas kārtību, kad autoratlīdzības izmaksātājs, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli izmaksas vietā, nepiemērojot izdevumu normas. To iemaksā vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumā. Autoratlīdzībām līdz 25 000 eiro gadā piemērojama 25% likme, savukārt lielākām – 40%. Šādu kārtību paredz likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

No jūlija…

No 2021. gada 1. jūlija autoratlīdzība tiek pielīdzināta saimnieciskās darbības ienākumam (izņemot gadījumus, kad to izmaksā kolektīva pārvadījuma organizācija. Tas nozīmē, ka autoratlīdzības saņēmējam obligāti ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam. Kad tas ir izdarīts, turpmāk iedzīvotāju ienākuma nodoklis autoram būs jāmaksā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, savukārt autoriem ir laba iespēja apliekamo ienākumu samazināt par nosacīto izdevumu normu 25 vai 50% apmērā no autoratlīdzības. Ja faktiskie izdevumi ir lielāki nekā nosacītā izdevumu norma, autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības apliekamo autoratlīdzības apmēru samazināt par faktiskiem izdevumiem, kuri pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem.

Arī minimālās iemaksas

2021. gada otrajā pusē tiek ieviestas arī minimālās sociālās iemaksas, kas būs jāveic, ja apliekamais objekts būs mazāks nekā 1500 eiro ceturksnī. Minimālās sociālās iemaksas aprēķinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, summējot visus darba ņēmēja ienākumus un pašnodarbinātā deklarētos saimnieciskās darbības ienākumu. Savukārt pašnodarbinātais, kurš ir ieguvis radošās personas statusu un kuram VSAOI objekts (ienākumi) gadā ir mazāki par 6000 eiro, minimālo sociālo iemaksu veikšanai varēs lūgt Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu radošo personu atbalsta pasākumu programmā.

Minimālās iemaksas varēs neveikt, ja pašnodarbinātais, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākumi nesasniegs 1500 eiro ceturksnī.