Ir skaidrs, ka krīzes tiešā vai pastarpinātā veidā ietekmē it visus uzņēmumus un it visus darbiniekus. Bet kā šī Covid-19 izraisītā krīze ir ietekmējusi grāmatvedību? Ko šobrīd darām atšķirīgi un kā strādājam?

Darbs attālināti

Pandēmijas sākumā ļoti daudzu profesiju pārstāvji ātri pārorientējās un apguva attālinātā darba iespējas. Īsā laikā bija jāiemācās sazināties un strādāt attālināti. Arī grāmatveži nebija izņēmums, tieši tāpēc savu uzvaras gājienu piedzīvoja elektronisko dokumentu attīstība. Arī tiem grāmatvežiem, kuri bija ieraduši strādāt pa vecam, izmantojot papīra dokumentu kaudzes, nācās apgūt darbu ar specializētajām grāmatvedības programmām un elektroniskajiem dokumentiem, kas kopumā uzņēmumiem ir liels ieguvums, jo ievērojami paaugstina produktivitāti. Nu dokumentu apmaiņa var notikt ātrāk un vienkāršāk.

Atbalsta pasākumi

Saprotams, ka grāmatvežu ikdienas darba pienākumi krīzes laikā būtiski nemainās. Tāpat katram uzņēmumam ir ienākumi, izdevumi, kas atbilstoši jāatspoguļo sistēmās. Arī atskaišu iesniegšanas datumus lielākoties neviens nav mainījis, tāpēc grāmatvežu darbs turpinās jebkādos apstākļos. Tiesa, ir vērojamas dažas pozitīvas izmaiņas, piemēram, jau otro gadu tika pagarināts gada pārskatu iesniegšanas termiņš. Taču tas nebija vienīgais jaunums. Grūtā laikā valsts piedāvā dažādus atbalsta pasākumus grūtībās esošiem uzņēmumiem, tāpēc grāmatvežiem bija jādomā, kā tos grāmatot un atbilstoši izlietot. Arī dokumentu sagatavošana atbalsta saņemšanai lielākoties ir grāmatvežu pārziņā. Un kā iegrāmatot dīkstāves laiku, bet kā aprēķināt vidējo izpeļņu? Tas viss liek domāt, ka grāmatvežu darba apjoms ir pat palielinājies.

Nodokļu izmaiņas

Tā sanācis, ka arī šis laiks nav bijis bez nodokļu izmaiņām. Jebkuras izmaiņas nozīmē vien to, ka grāmatvežiem ir jāizprot likumu grozījumi, jāsaprot, kā tos piemērot praksē. Tas nav vienkāršs uzdevums. Tā, piemēram, no 1. jūlija mainījusies gan sociālā nodokļa maksāšanas kārtība, gan autoratlīdzību aprēķini, gan PVN piemērošana sūtījumiem no ārvalstīm utt. Corsax.lv komanda nemitīgi mācās un pilnveidojas, lai allaž būtu lietas kursā par aktuālajām izmaiņām un palīdzētu par tām uzzināt arī saviem klientiem.