Mūsu darbiniekiem ir ievērojama pieredze, konsultējot visos Latvijas nodokļos:

Ikdienas nodokļu konsultācijas

Mēs palīdzam klientiem identificēt un risināt nodokļu jautājumus, kuri var rasties veicot vai plānojot veikt darījumus. Mēs varam konsultēt par nodokļu piemērošanu konkrētajam darījumam, kā arī palīdzēt klientam sakārtot darījumu vai darījuma attaisnojuma dokumentus, lai nodokļiem būtu pēc iespējas minimāla ietekme.

Nodokļu risku pārbaude

Šis pakalpojums ļauj klientam sagatavoties potenciālajam Valsts ieņēmumu dienesta auditam. Izmantojot mūsu pieredzi Valsts ieņēmumu dienesta veiktajos auditos, mēs varam palīdzēt klientam atklāt nodokļu riska zonas. Nodokļu risku pārbaude ir arī efektīvs līdzeklis, kas palīdz identificēt nodokļu ietaupījuma iespējas.

Valsts ieņēmumu dienesta viedokļa un uzziņas izprasīšana

Lai nostiprinātu uzņēmuma pozīciju jautājumos, kuri praksē ir neskaidri, dažkārt ir ieteicams vērsties pie iestādes ar pieprasījumu sniegt rakstveida viedokli vai uzziņu par nodokļu maksātāja tiesībām konkrētā situācijā. Mums ir ievērojama pieredze šādu pieprasījumu sagatavošanā.

Nodokļu strīdi un pārstāvība tiesā

Mēs sniedzam atbalstu uzņēmumiem un privātpersonām nodokļu strīdu ar Valsts ieņēmumu dienestu gadījumā. Mūsu atbalsts izpaužas kā paskaidrojumu sniegšana, dokumentu sagatavošana, kā arī klienta pārstāvība pārrunās ar Valsts ieņēmumu dienestu. Ja nav iespējams noregulēt strīdu audita ietvaros, mēs palīdzam sagatavot iesniegumu tiesai un pārstāvam klientu tiesas procesā.