Priekšlikumi valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai

Kā jau masu medijos ziņots, LM ir izstrādājusi priekšlikumus minimālās algas palielināšanai no 370 EUR uz 407 EUR no 2017.gada 1.janvāra. Mazāk tika apspriesti MK iesniegtie informatīvā ziņojuma priekšlikumi par iespējām palielināt budžeta ieņēmumus. Ziņojums cita starpā ietver šādas uzņēmējus skarošas jomas:

Solidārā atbildība būvniecības nozarē

Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju ir uzdots izvērtēt iespēju ieviest solidāro atbildību par nodokļu nomaksu būvniecības nozarē. Tā varētu izpausties, kā piemēram, ģenerāluzņēmēja solidāra atbildība par apakšuzņēmēja nenomaksātajām algas nodokļa (iedzīvotu ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu) saistībām. Plānots, ka priekšlikumi tiks saskaņoti ar būvniecības nozares nevalstiskajām institūcijām.

Fiksētā darbaspēka ieviešana taksometru nozarē

Plānots beidzot sakārtot taksometru nozari, ieviešot fiksētā darbaspēka nodokļi par katru automobili, kas ietvertu algu nodokļus (iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas). Pēc citiem avotiem šis nodoklis varētu būt 286 EUR mēnesī, ko piemērotu no 2017.gada.

Priekšlikumi attiecībā uz reprezentatīvajiem automobiļiem

Attiecībā uz reprezentatīvajiem automobiļiem tiek apsvērtas šādas izmaiņas uzņēmumu nodokļa likumā (UIN) un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā:

 1. noteikt, ka UIN mērķiem sākot ar 2017.gadu kravas automobili (N1 kategorija) ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem uzskatīs par reprezentatīvu automobili, ja tas pārbūvēts no vieglā automobiļa (M1 kategorija), tas ir, pieņemot, ka tā vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārsniedz 50,000 EUR;
 2. liegt priekšnodokļa atskaitīšanu par tiem reprezentatīvajiem automobiļiem, kuriem šobrīd tas ir atļauts (piemēram, ja izmanto apsardzes pakalpojumu sniegšanai), ja to faktiski neizmanto ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai.

Skaidras naudas ierobežojumi

Līdz šim ar skaidras naudas ierobežojumiem un pienākumiem darījumus deklarēt saskarās pamatā uzņēmumi. Šobrīd ir uzdots FM izstrādāt grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas liegtu fiziskām personām veikt skaidras naudas darījumus, kuru summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, šobrīd tātad 7400 EUR.

Interneta vietņu bloķēšana

Ziņojumā ir arī iekļauts priekšlikums noteikt VID tiesības bloķēt interneta vietnes, kas tiek izmantotas nereģistrētai saimnieciskai darbībai, kā arī iegūt informāciju no trešās personas serveriem par uz tiem glabātu informāciju par citu personu saimniecisko darbību.

Dārgmetālu tirdzniecība

Līdz šim apgrieztā PVN maksāšanas kārtība ir ieviesta kokmateriālu un metāllūžņu piegādē, būvniecībā, mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrētās shēmas ierīču piegādēm, kā arī no 1.07.2016 – graudu piegādēm. Plānots, ka apgriezto maksāšanas kārtību piemēros arī dārgmetālu piegādēm no 2017.gada 1.janvāra.

Nodokļu zaudējumu pārnešana UIN mērķiem

Līdz 2007.gadam radušos nodokļu zaudējumus uzņēmumi var segt hronoloģiski no nākamo 8 taksācijas gadu apliekamā ienākuma, bet zaudējumus, kas radušies pēc 2007.gada – bez laika ierobežojuma (bet papildu ierobežojumi, ja mainās kontrole). Plānots, ka šī labvēlīgā norma varētu tikt atcelta, nosakot ierobežotu gada skaitu zaudējumu segšanai.

Apsardzes nozare

Tāpat kā taksometru nozare, arī apsardzes jomā pieļauti bieži tiek konstatēti krāpnieciski darījumi. Lai to novērstu, Iekšlietu ministrijai ar Ekonomikas ministriju ir uzdots izstrādāt priekšlikumus šīs nozares sakārtošanai, lai samazinātu nodokļu nemaksāšanas risku.

Solidaritātes nodoklis

Ir dzirdēti dažādi viedokļi par šī nodokļa tālāku piemērošanu, kā arī tas, ka Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakškomitejas sēdē vienojās par tā atcelšanu no nākamā gada. Ziņojumā tomēr tiek norādīts, ka jāizstrādā priekšlikumi šī nodokļa integrācijai citos nodokļu maksājumos (kas faktiski varētu izpausties kā progresīvu nodokļu likmju ieviešana).

Atvieglojums ēdināšanas izdevumiem

Cita starpā ziņojumā arī ietverts uzdevums Finanšu ministrijai izstrādāt grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nosakot IIN atbrīvojuma piemērošanu darba koplīgumā noteiktajām darbinieku sociālajām garantijām – ēdināšanas izdevumiem. Pēc citiem avotiem šis atvieglojuma apmērs varētu būt 40 EUR mēnesī.

Citi izstrādātie priekšlikumi

Citi izstrādātie priekšlikumi valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai ietver:

 1. samazināt akcīzes nodokļa mērķiem pieļaujamo zuduma normu alkoholiskajiem dzērieniem no 0.2% līdz 0.1%;
 2. atcelt tiesības iegādāties degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi no 2017./2018. saimniecisko gada par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes ieguvei;
 3. noteikt, ka sākot ar 2017.gada 1.janvāri Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija varētu sniegt maksas pakalpojumus;
 4. atlikt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas kārtības maiņas ieviešanu no 2017.gada uz 2018.gadu (t.i. šobrīd nodoklis jāmaksā avansā par visu kārtējo gadu, bet pēc maksāšanas kārtības maiņas – tikai faktisko transportlīdzekļa ekspluatācijas periodu);
 5. noteikt pienākumu notāriem ziņot Valsts ieņēmumu dienestam, ja tiek mantota skaidra nauda vai nereģistrējama kustama manta ar vērtību virs 15,000 EUR;
 6. noteikt UR tiesības atteikt ierakstu komercreģistrā veikšanu, ja konstatē būtiskus komercdarbības riskus;
 7. noteikt papildu autoceļu lietošanas nodevas un sodus par nodevas nemaksāšanu;
 8. noteikt DRN maksāšanas pienākumus par Daugavas kaskādes HES, kā arī pārskatīt DRN likmes objektiem, kuriem tās nav mainītas pēc 2010.gada;
 9. atcelt elektroenerģijas nodokļa atvieglojumus elektroenerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, hidroelektrostacijās un efektivitātes kritērijiem atbilstošās koģenerāciju stacijās, kā arī elektroenerģijai, kuru izmanto elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā.