PVN piemērošana graudu piegādēm no 01.07.2016

No 01.07.2016 stājās spēkā grozījumi PVN likumā, kas nosaka tā saucamo “apgriezto maksāšanas kārtību” iekšzemes graudu piegādes darījumiem. Tālāk rakstā detalizētāk par šiem grozījumiem.

Kā bija līdz šim?

Līdz šim graudu piegādēm PVN piemēroja vispārējā kārtībā, tas ir:

 • Preču piegādātājs – Latvijas PVN maksātājs aprēķināja PVN par iekšzemes graudu piegādes darījumiem, kā arī iemaksāja to valsts budžetā (uzrādot piegādi un aprēķināto PVN attiecīgi deklarācijas 41. un 52.rindā, kā arī iekļaujot PVN1 pārskata III daļā);
 • Pircējs – Latvijas PVN maksātājs atskaitīja kā priekšnodokli saņemtajā nodokļu rēķinā norādīto PVN (uzrādot priekšnodokli PVN deklarācijas 62.rindā, kā arī PVN1 pārskata I daļā).

Kas ir mainījies?   

No 01.07.2016 iekšzemē veiktajiem “graudu” piegādes darījumiem starp diviem Latvijas PVN maksātājiem piemēros tā saucamo “apgriezto maksāšanas kārtību”, kad PVN aprēķina pircējs nevis pārdevējs līdzīgi, kā tas šobrīd ir būvniecības pakalpojumiem. Tas ir:

 • Preču piegādātājs – Latvijas PVN maksātājs izrakstīs nodokļa rēķinu bez PVN ar atsauci “nodokļa apgrieztā maksāšana” un darījumu uzrādīs PVN deklarācijas 41.1 rindā, kā arī PVN1 pārskata III daļā.
 • Preču pircējs aprēķinās PVN par preču iegādi, to uzrādot PVN deklarācijas 52. rindā, bet atskaitāmo priekšnodokli – 62.rindā (tas ir, pieņemot, ka graudi iegādāti apliekamo darījumu  veikšanai). Tāpat darījumu iekļaus PVN1 pārskata I daļā ar kodu R5.

Jāņem vērā:

 • Apgriezto maksāšanas kārtību piemēro graudu piegādes darījumiem starp diviem Latvijas PVN maksātājiem. Ja pircējs nav reģistrējies kā PVN maksātājs, tad PVN piemēro vispārējā kārtībā.
 • Šādiem darījumiem ar graudiem turpmāk jāizmanto tikai bezskaidras naudas norēķini (maksāšana skaidrā naudā nav atļauta).
 • Darījuma brīdi nosaka vispārējā kārtībā, tas ir, pircējam PVN jāaprēķina un darījums jāiekļauj tajā taksācijas perioda PVN deklarācijā, kurā saņemtas preces un saņemts nodokļa rēķins vai samaksa veikta avansā saskaņā ar nodokļa rēķinu. Tajā pašā periodā uzrādīs arī atskaitāmo priekšnodokli.
 • Apgriezto maksāšanas kārtību piemēro tikai tālāk minēto graudaugu un tehnisko kultūru, tai skaitā šo preču maisījumu, ko neizmainītā stāvoklī parasti neizmanto galapatēriņam, piegādēm:
 • Kvieši, kombinētās nomenklatūras kods (KNK) 1001;
 • Rudzi, KNK 1002;
 • Mieži, KNK 1003;
 • Auzas, KNK 1004;
 • Kukurūza, KNK 1005;
 • Griķi, KNK 1008 10 00;
 • Tritikāle, KNK 1008 60 00;
 • Sojas pupas, arī šķeltas, KNK 1201;
 • Linsēklas, arī šķeltas, KNK 1204;
 • Rapšu vai ripšu sēklas, arī šķeltas, KNK 1205.

Papildus informāciju var atrast VID metodiskajos materiālos, kas pievienoti šeit.